من مهدی یک برنامه نویس هستم

چیز هایی ناگفته در مورد برنامه نویسی . . .

درباره

سلام به تمام کسانی که کامپیوتر رو به عنوان یک همراه و شریک دوست دارن (نه به عنوان یک وسیله سرگرمی). اینجا (توی این بلاگ) شما حتی یک خط کد هم نخواهید دید و یا در مورد هیچ مبحث فنی صحبت نخواهد شد. اینجا فقط در مورد کارها و تجاربی صحبت خواهد شد که در طول عمر کاریم به عنوان یک برنامه نویس و متخصص کامپیوتر ، دیده و شنیده ام.


گزارش تخلف
بعدی